महानदी कोलफिल्डस लिमिटेड

 18-Dec-2018,Tuesday, 20:28:39

महानदी कोलफिल्डस लिमिटेड मध्ये मायनिंग सिरदार, ज्यु. ओव्हरमन, डेप्युटी सर्वेअर या पदांसाठी पात्र उमेदवारांकडून दि. 21 डिसेंबर 2018 ते 10 जानेवारी 2019 या कालावधी दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज येत आहेत. Online Department: MAHANADI COALFIELDS LIMITED Post: Mining Sirdar, Jr. overman, Deputy Surveyor Qualification: 10th + mining engineering diploma + overman certificate + Gas testing & first aid certificate, 10th/equivalent + mining sirdar certificate + gas testing & first aid certificate or 10th + Diploma Engg (mining) + overman certificate + gas testing & first aid certificate, 10th + survey certificate)




:

SHOP ACT