रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स

 31-Dec-2018,Monday, 20:10:00

रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स मध्ये कॉन्सटेबल सहाय्यक (वॉटर कॅरिअर, बार्बर, सफाईवाला, वॉशरमन, गार्डनर, टेलर ग्रुप III, कॉब्लर ग्रुप III) या पदांसाठी पात्र उमेदवारांकडून दि. १ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०१९ या कालावधी दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज येत आहे. Online Department: RPF : RAILWAY PROTECTION FORCE Post: Constable Ancillary Qualification: 10th pass/equivalent

   


:

VR COMPUTER