MHT CET 2019

 03-Jan-2019,Thursday, 20:45:01

महाराष्ट्र राज्य बीई/बीटेक/बीफार्मसी/फार्मडी/बीएसस्सी/बीटेक/कृषि पदवी प्रवेश परीक्षेसाठी पात्र अर्जदारांकडून दि. २३ मार्च २०१९ पुर्वी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज येत आहे. Online Department: STATE COMMON ENTRANCE TEST Post: MHT-CET 2019 Qualification: 12 th science, BSC, Engg Diploma

   आधार अपडेट  PVC