कंडक्टर ‌‌‍‌‍‌‍बॅज

 15-Jan-2019,Tuesday, 14:23:34

आता लवकरच एसटी महामंडळाची भरती निघणार आहे.
त्यासाठी कंडक्टर ‌‌‍‌‍‌‍बॅज अर्ज भरून मिळेल.
    • आवश्यक कागदपत्रे --
१. वयाचा दाखला 
2. शैक्षणिक प्रमाणपत्र 
३. आधार कार्ड 
४ डोमासाईल सटिर्फिकेट
५. कॅरेेक्टर  सटिर्फिकेट
६. मेडिकल  सटिर्फिकेट

   आधार अपडेट  PVC