वसई विरार शहर महानगरपालिका

 20-Jan-2019,Sunday, 12:35:36

  • वसई विरार शहर महानगरपालिका मध्ये स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ, भिषक, शल्यचिकीत्सक, रेडिओलॉजीस्ट, भूलतज्ञ, नेफ्रॉलॉजीस्ट, वैद्यकीय अधिकारी, पीएचएन (सार्वजनिक आरोग्य परिचारिकापरिचारिका), जीएनएम (अधि परिचारिका), एएनएम, जीएनएम (अधिपरिचारिका), फार्मासिस्ट, प्रयोगशाळा सहाय्यक, क्ष-किरण सहाय्यक या कंत्राटी पदांसाठी पात्र अर्जदरांना 
दि. २८ व २९ जानेवारी २०१९ रोजी दिलेल्या विहित नमुन्यासह प्रत्यक्ष मुलाखतीस येत आहे. 
Walkin 

Department: VASAI VIRAR CITY MUNICIPAL CORPORATION
Post: Gynecologist, Pediatrician, Surgical therapist, Radiologist, Nephrologist, PHNM, GNM, ANM etc 
Qualification: 12th pass + relevent course/DMLT, 12 th pass + Dpharm + registration required in pharmacy council, 12th pass + ANM + Registration required in Maharashtra Nursing Council, 12th pass + diploma (midwifery, nursing) + Registration required in Maharashtra Nursing Council, MD/MS/MBBS etc
:

VR COMPUTER