SET 2019 ( सहाय्यक प्राध्यापक राज्यस्तरीय पात्रता)

 25-Jan-2019,Friday, 19:19:04

  •  महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक प्राध्यापक राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षेसाठी पात्र अर्जदारांकडून 
  • दि. १ ते २१ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधी दरम्यान फक्त ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज आहे. 
Online 

Department: 35th MH-SET FOR ASSISTANT PROFESSORSHIP
Post: ASSISTANT PROFESSORSHIP
Qualification: Master degree

   


:

आधार अपडेट  PVC