भारतीय डाक विभाग (महाराष्ट्र व गोवा विभाग)

 26-Jan-2019,Saturday, 21:18:35

पदाचे नाव: थेट एजंट

  • शैक्षणिक पात्रता: 5000 पेक्षा कमी लोकवस्ती असणाऱ्या उमेदवारांकरिता 10 वी उत्तीर्ण व 5000 पेक्षा जास्त लोकवस्ती असणाऱ्या उमेदवारांकरिता 12 वी उत्तीर्ण.

  • वयाची अट: 18 ते 60 वर्षे  

  • नोकरी ठिकाण: महाराष्ट्र & गोवा 

  • Fee: 400/-  
  • अर्ज offline उपलब्द आहे 
:

आधार अपडेट