कोल्हापूर प्रादेशिक सेना

 04-Feb-2019,Monday, 14:00:01

  • प्रादेशिक सेना कोल्हापूर अंतर्गत 109 इन्फंट्री मराठा बटालियन व 123 इन्फंट्री बटालियन ग्रेनेडिअर्स मधील सोल्जर जनरल ड्युटी, ट्रेडसमन इ. पदांसाठी पात्र उमेदवारांना येथे 
  • दि. 25 फेब्रुवारी ते 2 मार्च 2019 दरम्यान कोल्हापूर येथे प्रत्यक्ष भरतीसाठी बोलाविण्यात येत आहे. 
Walk-in 

Department: Indian Army 
Post : Soldier (GD), Clark, Soldier Tradesman (Barber, Cook, Cleaning) 
Qualification: 10th, 12th 
:

SHOP ACT