नागपूर हातमाग महामंडळ मर्यादित

 04-Feb-2019,Monday, 19:50:23

  • महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित,नागपूर येथे कॉम्प्युटर ऑपरेटर, अकाऊंटस क्लर्क, क्लर्क्स (जनरल) या कंत्राटी पदासाठी पात्र अर्जदारांना
  •  दि. १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दुपारी १:०० वाजता प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात येत आहे. 
WALKIN 

Department: MAHARASHTRA STATE HANDLOOMS CORPORATION LTD; NAGPUR
Post: COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTS CLERK, CLERKS (General)
Qualification: Typing (Marathi, English) + Computer knowledge, Bcom, any Degree+MSCIT OR Diploma/Degree in Business Management (all post should have relevant experience)
:

आधार अपडेट