MAH- B.A/B.Sc.-B Ed CET-2019

 10-Mar-2019,Sunday, 12:50:49

  • शैक्षणिक वर्षे 2019-20 बी.ए.बी.एड / बीएसस्सी बीएड च्या चार वर्षांच्या इंटिग्रेडेट पदवीच्या पहिल्या वर्षाकरीता प्रवेश घेण्यासाठी घेण्यात येणा-या राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा 2019 साठी पात्र अर्जदारांकडून 
  • दि. 26 मार्च 2019 पुर्वी फक्त ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज  येत आहेत. 
Online 

Department: B.A.-B.Ed/B.Sc.-B.Ed ENTRANCE TEST 2019
Post: BA/B.SC B.Ed State Common Entrance test
Qualification: 10+2/12th (for science (mathematics, life science (zoology, botany,chemistry, physics), for arts (history/geography/economics/political science/psychology/philosopy/education liabrary) /huminity sciences with all languages and literature) with social science
:

आधार अपडेट  PVC