(NYKS) नेहरू युवा केंद्र संघटन मध्ये 337 जागांसाठी भरती परीक्षा प्रवेशपत्र

 31-Aug-2019,Saturday, 22:02:53

प्रवेशपत्र
HallTicket (Admit Card)
(NYKS) नेहरू युवा केंद्र संघटन मध्ये 337 जागांसाठी भरती परीक्षा प्रवेशपत्र
Admit Card Download
28 - 08 - 2019
Closure of Admit Card  Download
09 - 09 - 2019

   SHOP ACT