सहाय्यक प्राध्यापक राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा

 27-Jan-2020,Monday, 13:37:56

महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक प्राध्यापक राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षेसाठी पात्र अर्जदारांकडून दि. 21 जानेवारी 2020 पर्यत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

MH-SET 2020
Post: MH-SET 2020
Qualification: Post graduate degree
अर्ज स्विकृतीस मुदतवाढ. सुधारीत अंतिम दिनांक - 29 जानेवारी 2020

   SHOP ACT