(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती 2020

 02-Feb-2020,Sunday, 12:55:36

(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती 2020

जाहिरात क्र.: 03/2020 & 04/2020

Total: 47 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र.पदाचे नावपद संख्या
1आयुक्त मत्स्यव्यवसाय / प्रकल्प व्यवस्थापक, दापचरी, गट अ20


शैक्षणिक पात्रता:

  1. पद क्र.1: मत्स्य विज्ञान पदवी (B.F.Sc) किंवा केंद्रीय मत्स्यपालन शिक्षण संस्था पदवी.
  2. पद क्र.2: मत्स्य विज्ञान पदवी (B.F.Sc) किंवा केंद्रीय मत्स्यपालन शिक्षण संस्था पदवी.

   आधार अपडेट