(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती 2020

 02-Feb-2020,Sunday, 12:59:37

(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती 2020

जाहिरात क्र.: 03/2020 & 04/2020

Total: 47 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पदाचे नावपद संख्या


मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी / अभिरक्षक, प्रशिक्षण व विस्तार अधिकारी (तांत्रिक), गट ब27

शैक्षणिक पात्रता:

  1. पद क्र.1: मत्स्य विज्ञान पदवी (B.F.Sc) किंवा केंद्रीय मत्स्यपालन शिक्षण संस्था पदवी

वयाची अट:    आधार अपडेट