7433 कोल्हापूर जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था

 02-Feb-2020,Sunday, 13:24:08

7433 कोल्हापूर जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था

शिपाई पदाच्या 2 जागांसाठी अनुसूचित जमातीच्या पात्र उमेदवारांकडून दि. 14 फेब्रुवारी 2020 पुर्वी विहित नमुण्यात अर्ज मागविण्यात येत आहे.
Offline
Department: Kolhapur jilha upnibandhak

Post : Peon

Qualification: 10th


Reservation: ST

All pdf file PASSWORD :- 

आधार अपडेट  PVC