श्री शिवाजी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय प्रवेश अर्ज सुरू

 28-Jul-2020,Tuesday, 20:48:16

प्रवेश अर्ज सुरू
श्री शिवाजी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय अकोट जिल्हा अकोला
ऑनलाइन प्रवेश अर्ज सुरू आहे
B.A  
B.Com
B.Sc
ऑनलाईन प्रवेश अर्जासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे
1) 10 वी गुणपत्रिका
2) 12 वी गुणपत्रिका
3) आधार कार्ड
4) पासपोर्ट फोटो 

अधिक माहितीसाठी संपर्क
व्ही.आर. कम्प्युटर इंटरप्राइजेस
    संभाजी नगर कॉलेज रोड अकोट
        मो.9822463380

 अंतिम तारीख : 07 ऑगस्ट 2020

आधार अपडेट